Opvoedvragen

Van gebonden naar verbonden

Het opvoeden van je kind(eren) kan een feest zijn maar ook veel twijfel en ongemak oproepen. Je wil je kind het allerbeste gunnen. Daarnaast hebben jij en je partner je eigen geschiedenis- en ideeën over de aanpak. En dan heb je ook nog te maken met het eigen karakter- en zielenopdracht van je kind…..al met al een pittige taak waarbij ondersteuning van buitenaf heel welkom kan zijn. Door een afstemming te maken en dit te combineren met mijn ervaring van meer dan 25 jaar help ik je om met meer zekerheid de juiste sturing te geven aan je kind waardoor het in vertrouwen kan opgroeien.

Mogelijke vragen:
• We hebben alles al geprobeerd. We zouden zo graag is het “koppie” kijken om te snappen wat hij denkt en voelt.
• Als ouder(s) maak je je zorgen over je kind. Wat speelt er, wat heeft je kind nodig en wat vraagt dit van jullie als opvoeders.
• Wat heeft het gedrag van ons kind ons te vertellen.
• Als ouders hebben we een andere kijk op opvoeden, hoe kunnen we deze verschillen als kwaliteit benutten.
• Hoe kan ik omgaan met de emoties en/of probleemgedrag van ons kind.
• Als opvoeder heb met mijn eigen twijfels, onmacht, onzekerheid, irritatie in de begeleiding van mijn kind. Hoe kan ik hier mee omgaan.
• Hoe kan ik mijn eigen aannames en overtuigingen parkeren om mijn kind echt te zien, horen en voelen in wie het in wezen is en wat het nodig heeft
• Wat kan ik doen om mijn kind wat meer los te laten.
• Hoe kan ik mijn eigen ruimte en tijd bewaken binnen ons gezin.

Elk kind wil gezien, gehoord en gevoeld worden