CONTACT

Adri van Loon
Kerkdijk 10a
7964 KB Ansen (Drenthe)

Telefoon: 06 37274363
Email: adrivanloon57@gmail.com


* Beroepsvereniging: N.V.P.A. Ik sta ingeschreven onder nummer. 323-29051957.
* RBCZ Tevens ben ik ingeschreven bij de RBCZ onder nummer 204294R.  Deze stichting geeft voor de volgende zorgverzekeringen vergoeding: VGZ- Trias- Univa en TZA.
* Vergoeding sessies: gedeeltelijke vergoeding is mogelijk indien u een aanvullende verzekering heeft en mijn beroepsvereniging een contract heeft met desbetreffende zorgverzekering.U kunt dit controleren door de volgende link aan te klikken: www.NVPA/ vergoedingen.
* SCAG Daarnaast ben ik ingeschreven onder nummer 10060 bij de SCAG. Dit staat voor Stichting Complementaire -en Alternatieve Gezondheidszorg.
* De kosten van een sessie zijn 80 Euro en duurt maximaal 60 minuten.Een afspraak dient, bij verhindering, 24 uur voor de afgesproken tijd worden afgezegd, anders wordt het consult in rekening gebracht.
* Informatie en afspraak makenInformatie over de inhoud van de begeleiding of het maken van een afspraak kan via de e-mail of telefonisch. Ik ben meestal bereikbaar op dinsdag of vrijdag of op werkdagen vanaf 19.00uur tot 21.00uur.
* Vervanging:Bij ziekte of langdurige afwezigheid heb ik vervanging geregeld met mijn leden van de intervisiegroep en een collega Haptotherapeut. Gegevens collega’s zijn opvraagbaar.
* De sessies worden gegeven in onze eigen praktijkruimte in Tiel

Routebeschrijving

De achteringang van de praktijk is op de volgende manieren te bereiken:

Met de auto: Stel uw navigatie in op : Scheringlaan 14-16 te Tiel. probeer uw auto hier in de buurt (gratis) te parkeren. Tegenover nummer 14 ziet u de ingang van de Begonisstraat. Loop deze straat in. Aan de rechterhand ziet u tussen de huisnummers 41 en 43 het Scheringpad. Loop dit pad in en ga rechtsaf  langs de garages tot het einde. Een bord geeft de ingang van de praktijk aan.

Met de fiets

* In de Heiligestraat vindt je tussen huisnummer 44 en 46 het Scheringpad. Ga dit pad in en ga links af langs de garages, op het einde vindt je de ingang van onze praktijk.

* In de Begonistraat  ziet u tussen de huisnummers 41 en 43 het Scheringpad. Loop dit pad in en ga rechtsaf  langs de garages tot het einde. Een bord geeft de ingang van de praktijk aan.

Met de trein: ongeveer 8 minuten lopen

Privacy cliënt:
Volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb ik een Privacy document opgemaakt over de wijze waarop ik mijn cliënten dossier opmaak en beheer. Iedere cliënt krijgt van mij dit Privacy document via e-mail opgestuurd.

* Documenten, licenties en stappenplannen: Ik heb een map gemaakt waarin alle officiële documenten opgeslagen zijn. Deze map ligt voor de cliënt ter inzage in de praktijk .
Inhoudsopgave:

1. Licentie RBCZ- Register Beroepsoefenbaren Complementaire zorg.
2. Bewijs van inschrijving NVPA- beroepsvereniging.
3. Bewijs van inschrijving SCAG-Stichting Complementaire zorg en alternatieve geneeswijzen.
4. Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandelings-stappenplan.
5. VIM- veilig Incidenten Melden. Meldingsformulier.
6. Stappenplan klachtenregeling.
7. Klachten formulier.
8. Stappenplan Data lek.
9. Wkkgz- wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.
10. Privacy document, krijgt de client toegestuurd via de mal.