Supervisie met een groepje

De kracht van supervisie in een klein groepje is dat jouw vraag uitgediept wordt en dat je daarnaast mag leren van- en via de ander.

De supervisie vindt plaats met groepjes van 3 personen. Een sessie duurt 2 uur, binnen deze tijd krijgt elke deelnemer de gelegenheid om zijn vraag in te dienen. Als supervisor ga ik met dit issue, nadat ik duidelijkheid heb gekregen van de kern van de vraag, aan de slag. Mogelijkheden zijn het gesprek, een ervaringsoefening, visualisatie of een opstelling. Daar waar mogelijk krijgen de andere supervisanten een ondersteunende rol.