Opstellingen

a. Familieopstellingen

Na het formuleren van de hulpvraag kiest de cliënt een matje voor zichzelf. Intuïtief plaatst hij dit matje in de ruimte en gaat hier op staan. Daarna kiest hij een matje voor een familielid uit. Stap voor stap worden de posities, verhoudingen en mogelijke patronen – of “verstrikkingen” zichtbaar. Een deel van die systemen zijn bewust en een ander deel onbewust . De mogelijkheid is er om daarna te onderzoeken hoe de harmonie hersteld kan worden doordat iedereen uit het systeem op de juiste plaats komt te staan –en zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor zijn rol en positie. De opstelling kan op zichzelf aangeboden worden of als onderdeel van de individuele therapie.

b. Opstelling van het Verlangen

Bij een opstelling verwoordt de cliënt zijn verlangen in een zin. Als voorbeeld neem ik de zin “Ik wil meer zelfvertrouwen”. De cliënt stelt een woord uit dit verlangen op ( bv.zelfvertrouwen) door mij een plek in de ruimte te geven. Ik resoneer op dit woord en neem waar en laat zien, horen wat en voelen wat zich in mij afspeelt: lichamelijke sensaties, lichaamshouding, beelden, beweging, impulsen of tekst. De cliënt kijkt als het ware in zijn eigen spiegel. Indien wenselijk worden nog andere woorden uit deze zin opgesteld. In de ruimte ontstaat tussen de woorden en de cliënt interactie en resonantie. De cliënt neemt waar wat hij ervaart aan sensaties en welke impulsen er zijn.Tussen tijds stap ik af en toe uit mijn rol als representant en treed ik op als coach door inzicht gevende vragen te stellen.
Zo komt een intens proces op gang, waardoor de diepere betekenis van elk woord uit je verlangen naar boven kan komen. ….een zeer krachtige manier om heel snel tot de kern te komen, van onbewust naar bewust.

c. Opstelling van : “het wijze lichaam”

De opstelling van het wijze lichaam volgt dezelfde systematiek die hiervoor beschreven is. De kern van het verlangen gaat nu echter over wat het lichaam mij te vertellen heeft. Lichamelijke problemen of ziektes staan hierbij centraal Bv. “ waarom ben ik steeds zo moe of wat maakt dat mijn hart steeds zo tekeer gaat?” Het opstellen van dit verlangen kan een prachtige aanvulling zijn van de haptotherapie..