Lezingen

Op scholen geef ik diverse interactieve lezingen met de volgende hoofdthema’s
Na een korte inleiding is er de gelegenheid tot het stellen van vragen.
Via uitleg, voorbeelden uit de praktijk en korte demonstraties wordt inzicht gegeven in hoe je het ‘kind van nu’ kunt zien, begrijpen en ondersteunen.

Mogelijke onderwerpen:
1. Je kind zien, begrijpen en ondersteunen.

Kinderen van deze tijd verwachten van hun opvoeders dat ze oprecht en invoelend zijn en oog hebben voor hun eigenheid. Deze bijeenkomst geeft een helder beeld hoe je hier als opvoeder bewust mee om kunt gaan.
De volgende vragen staan centraal: wat is het karakteristieke van mijn kind, hoe kan ik me verplaatsen in zijn leefwereld en waar liggen de mogelijkheden als ouder om mijn kind te begeleiden.

2. Onrust in het kinderhart.

Indien je kind gedragsproblemen heeft richt de begeleiding zich vaak op het kind. Veel onbegrepen problemen vinden hun oorsprong echter bij de ouders of uit het gezin als systeem of zelfs uit de generatie hiervoor.
De volgende vragen staan centraal: hoe kunnen we inzicht krijgen in de invloed van het systeem op het gedrag van je kind en welke begeleiding vraagt dit? Hoe kan de liefde binnen het familiesysteem weer stromen zodat er weer rust komt in het gezin en in het kinderhart?

3. De kracht van “boosheid”

Boosheid en drift wordt door veel ouders en leerkrachten als onwenselijk beschouwd. Tijdens deze lezing gaan we kijken naar de boodschap en de potentie die onder deze boosheid ligt. De volgende vragen staan centraal: op welke manier kan “boosheid” ons dienen, denk aan helder krijgen wat ik wil of juist niet wil, grenzen stellen, durven gaan staan voor wie je bent. Hoe kun je je kind hierin begeleiden?