Haptonomische zwangerschapsbegeleiding paren

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding
Het ongeboren kind kan nog niet denken, maar wel voelen.
Onbewust slaat het alle ervaringen op!

Voor de geboorte kan al een affectieve basis gelegd worden met de belangrijkste
personen uit zijn leven. Een moeder is bewust en onbewust voortdurend
verbonden met haar kind.Zij is getuige van elke fysieke verandering
van haar lichaam en van het kind dat in haar groeit.
Contact met het ongeboren kind is echter niet alleen voorbehouden aan
moeders. De vader kan door de buik aan te raken al heel vroeg contact
maken met zijn kindje en leren met hem te spelen, het te wiegen of tot
rust te brengen. Hierdoor ontstaat er al vroeg een emotionele betrokkenheid
tussen vader en kind.
Als man besteed ik veel aandacht aan hoe de aanstaande vader zijn partner
kan steunen en hoe hij zijn verantwoordelijkheid kan nemen. Hierbij
is veel ruimte om te oefenen en te ervaren.
Haptonomische begeleiding biedt je de kans om “samen” zwanger te zijn,
het kind al vroegtijdig te leren kennen en de geboorte vanuit een harmonisch
samenspel tussen moeder, vader en het kind op een natuurlijk manier
te laten plaatsvinden.

Optimale omgeving voor het kind
Welke keuzes kun je maken om vanuit diepe verbondenheid met je kind de
zwangerschap te beleven?

Het ongeboren kind is direct verbonden met wat zijn of haar moeder eet,
drinkt, voelt, denkt, doet. Het kan nog niet denken, maar wel voelen.
Onbewust slaat het alle ervaringen op! Als drager van het kind speelt de
moeder hierbij de grootste rol, maar ook als partner kun je hierbij be
langrijke ondersteuning bieden. Vertrouwen in jezelf, een stabiele relatie,
rust, ruimte, zicht op je overtuigingen en aandacht voor elkaar zijn hierbij
kernwoorden. Wat is er nodig om het kind een optimale omgeving te
bieden? In de begeleiding krijg je de kans te ontdekken wat het beste bij
jullie past en hoe je dit thuis vorm kunt geven.

Een familieopstelling geeft inzicht
Je kunt niets aan het verleden veranderen. Maar als je inzicht hebt in
jouw eigen patronen, heb je de vrijheid om je ervan los te maken en op je
eigen manier je kind te begeleiden.

Als je als aanstaande ouders met een ‘schone lei’ het ouderschap in wilt
gaan, is het prettig om je eigen (overlevings) patronen in beeld te krijgen.
Een opstelling laat je zien en ervaren waar je verbonden (en soms gebonden)
bent met je ouders en je familie van herkomst. Vanuit dit inzicht krijg
je de keuze welke ervaringen je meeneemt en welke je achterlaat! Inzicht
in dit systeem geeft je de gelegenheid om ongebonden en vanuit vrijheid
op jouw manier het ouderschap in te gaan.

Hoe verloopt het begeleidingstraject?
We beginnen met een intake. Hier bespreken we wat jullie belangrijk
vinden en hoeveel sessies wenselijk zijn, afhankelijk van jullie vragen en
behoeftes.

Mogelijke ondersteuningsvragen:
• Hoe kunnen wij ons optimaal voorbereiden op de zwangerschap
en het ouderschap?
• We willen graag tijdens de zwangerschap ons kind leren kennen
en oefenen om contact te maken met het ongeboren kindje.
Hoe kunnen we dit leren?
• In onze relatie zit onrust, hoe kunnen we onze basis verstevigen?
• Wat is mijn rol en verantwoordelijkheid als man tijdens het hele
proces?
• We willen ons kind niet opvoeden zoals we zelf opgevoed zijn.
Wat kunnen we doen om al tijdens de zwangerschap onze eigen
manier te realiseren?
• Als moeder ben ik bang voor de bevalling.
Hoe kan ik meer vertrouwen op mijn eigen lijf en intuïtie creëren?
Wat zijn de kosten?