Haptonomische begeleiding kinderen en hun ouders


Jij mag zijn zoals je bent,
om te worden wie je bent,
maar nog niet kunt zijn.
En je mag het worden,
op jouw manier en in jouw tijd.
( Anna Terruwe)

Opvoeden en opgevoed worden

Elk kind is uniek. Opvoeden is feitelijk het kind zo begeleiden dat het zijn eigenheid kan ontwikkelen. Dit vraagt begeleiding op maat, een creatief proces.
Als ouder heb je zo je eigen verwachtingen -en overtuigingen over hoe je moet opvoeden. Dit kan wel eens niet overeenkomen met wat je kind nodig heeft. Het vraagt van de opvoeder een open houden van al zijn zintuigen, meebewegen en afstemmen. Wat extra ondersteuning hierbij kan welkom zijn.
In onze begeleiding zijn wij op zoek naar de kwaliteiten van het kind en naar wat het nodig heeft om dit te ontwikkelen. Wie het kind is, laat het zien in zijn gedrag. Onze observatie is gericht op het eigene van het kind, de houding, beweging, expressie, zijn kwaliteiten en belemmeringen. Daarnaast krijgen we al doende zicht op de relatie tussen ouder(s) en kind.

Haptotherapie

Voelen en het opdoen van bewegingservaringen spelen een belangrijke rol binnen de normale ontwikkeling van het kind. Door het aanbieden van specifieke ervaringen en door het scheppen van een sfeer waar het kind helemaal zichzelf mag zijn, kan het kind weer in contact komen met zijn kwaliteiten en zijn potentiele mogelijkheden benutten. Tijdens de begeleiding maken wij vooral gebruik van bewegingsvormen, vaak in combinatie met aanraken en gesprekjes.

Bewegingsvormen

Bewegingsvormen zijn bij uitstek geschikt voor het opdoen van specifieke gevoelservaringen. Bijvoorbeeld het vergroten van het zelfvertrouwen door te ervaren dat je als kind wel degelijk iets kan, het verbeteren van de concentratie door aandachtsoefeningen. Ervaring die via de beweging is opgedaan wordt opgeslagen, ‘onthouden’ en snel vertaald naar het gedrag van alledag.

De directe aanraking

Het ‘aan den lijve ervaren’ is een basale manier van communiceren die vooral door kinderen nog goed verstaan wordt. Door middel van het aanraken leert het kind contact te maken met zijn lichaam, te ontspannen en om te gaan met stress.

Het gesprek

Het gesprek verloopt vaak spelenderwijs, met de bedoeling samen helder te krijgen wat het kind ervaren heeft. Hierdoor krijgt het kind inzicht in eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat ouders en/of andere begeleiders van het kind inzicht krijgen in de wisselwerking tussen hun eigen gedrag en het gedrag van het kind.
Het is mogelijk dat de oorzaak van de problematiek meer bij de ouder(s) ligt. In dat geval kunnen we besluiten het accent wat meer op het begeleiden van de opvoeders te leggen. Indien nodig betrek ik ook de leerkracht in de begeleiding.

Opvoedopstelling

Een opvoedopstelling is een soort “familieopstelling waarbij een van de ouders een opvoedvraag uitgewerkt wordt. Voor meer informatie kunt u uitgebreide tekst lezen onder het kopje: “Opvoedopstellingen”, daarnaast hebben wij een uitgebreide folder.

Voor welke problematiek is haptonomische begeleiding geschikt?

  • Het idee dat het kind zijn vermogen niet voldoende kan benutten.
  • Problemen met de opvoeding in het algemeen.
  • Omgaan met grote gevoeligheid, sterke intuïtie en/of paranormale begaafdheid bij nieuwetijdskinderen
  • Typische puberteitsproblematiek
  • Problemen op relationeel gebied zoals weinig weerbaar naar anderen toe, brutaliteit, moeilijk bereikbaar, erg volgzaam, niet samen kunnen spelen of een relatieprobleem tussen ouder en kind.
  • Leerproblemen zoals concentratiestoornissen, terugval in schoolprestaties, motorische eigenaardigheden of motorische achterstand.
  • Verstoringen in het gedrag zoals faalangst, hyperactiviteit, destructief gedrag, zwaarmoedigheid, slaap-en eetstoornissen.
  • Problemen die het kind tegenkomt bij scheiding en het samengestelde gezin.

Wat is onze werkwijze?

De eerste sessie bestaat uit een gesprek met beide ouders. Aan de orde komen de ontwikkeling van het kind, de problematiek en het formuleren van de concrete hulpvraag. In volgende 3 sessies gaan wij spelenderwijs het contact met het kind aan. Op die manier proberen we vertrouwen op te bouwen en een duidelijk beeld van het kind te krijgen en kiezen we doelgericht de bijbehorende ervaringsoefeningen. De ouders worden intensief betrokken bij de begeleiding zodat zij, op basis van opgedane inzichten en ervaringen, hun kind kunnen ondersteunen in het leerproces.